FÖRFATTARE tillexempel förlag

.

.

.

Åke Arenhill

Åke Arenhill (Foto: Kristian Carlsson)

Åke Arenhill (f.1920) hade sin första separatutställning på 1940-talet.
Han började illustrera för olika veckotidningar på 50-talet och sedermera
inte minst i Femina där han medverkade i nästan varje nummer under
många år. Han har illustrerat böcker i alla upptänkliga ämnen och inte
minst författat egna verk, texter, kåserier, dikter.

1959 startade Arenhill tillsammans med Jan Hemmel och Per Åhlin Teater 23
i Malmö, där de spelade i egna, legendariska uppsättningar. Som scenograf
och producent var han med i den svenska televisionens vagga på 60-talet.
Han ritade 1980 års julkalender Det blir jul på Möllegården och var en av
manusskrivarna. Arenhills röst och tankegång var under ett tjugotal år
välbekanta i radio men också från de egenkomponerade, ofta tematiska,
skivinspelningarna.


Och därmed blev inte en bråkdel av allting sagt.


.

.

.

 

Kristian Carlsson

Kristian Carlsson

Kristian Carlsson (f.1978) debuterade 1996 och är författare, översättare och så vidare..

.

.

 

Kristian Carlsson
&
Freke Räihä

Kristian Carlsson & Freke Räihä (Foto: Markus Kinnunen)

Kristian Carlsson och Freke Räihä är födda 1978 eller nittonhundrasjuttioåtta och är
bosatta i västra eller östra Skåne. De har tidigare utgivit ett flertal eller ett antal
diktsamlingar och ingendera debuterar just nu. De är ävenledes diktöversättare
eller massdiktsproducent. I den här volymen medverkar de med antingen
konceptuell diktning eller konceptuell diktning. Endera med matlitteraturens tematik,
endera kokkonstens problematik, detsamma in allo. Passionen för mat, är delad.


 

 

_________________

Böcker

Författare

Förlaget

Press & nyfikna

  

  Start

@